FASADNI SISTEM REHAU – POLYTEC 50

Energetski efikasno rešenje fasade

Arhitektonsko veoma zahtevno rešenje fasade REHAU-Polytec 50 je ekonomično i posleduje veliku energetsku efikasnost. Sa koeficijentom toplotne provodljivosti Uf=0,9 – 1,2 W/m2K, ovaj sistem pomaže da se troškovi energije značajno smanje. Ovaj sistem omogućava izradu jednospratnih i višespratnih obešenih polustrukturalnih fasada, zastakljenja velike površina, kao i fasada pod nagibom. Za individualno oblikovanje na raspolaganju stoje brojni aluminijusmki pokrivni profili.

Pregled prednosti:

– Toplotno izolovana fasadna konstrukcija,
– Jednospratne i višespratne fasade,
– Zastakljivanje velikih površina,
– Nagnute fasade,
– Mala sistemska dubina,
– Sloboda oblikovanja zahvaljujući raznovrsnosti profila i boja,
– Bezbednost atestiranog sistema,
– Zaštitna folija na vidljivim PVC površinama,
– Ekološki sistem.

fasadni-sistem-rehau