GEFF – Kreditna linija za zeleno finansiranje

GEFF U SRBIJI obezbeđuje finansijska sredstva za podržavanje ulaganja u oblasti zelene ekonomije u stambenom sektoru kroz partnerske finansijske institucije – ERSTE BANKU I UniCredit Bank.

Finansiranje podleže uobičajenoj kreditnoj sposobnosti, kao i drugim kriterijumima finansiranja za svaku partnersku finansijsku instituciju.

Kreditna linija za zeleno finansiranje /GEFF/ je program EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ /EBRD/.

Ulaganja u oblasti zelene ekonomije donose koristi kako vama, tako i ekonomiji i životnoj sredini.

Za domaćinstva

 • viši nivo energetske efikasnosti uvođenjem visokoefikasnih tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije
 • uvećanje budžeta domaćinstva usled smanjenja povezanih troškova
 • veća pouzdanost opreme
 • komforniji dom
 • povećanje vrednosti nekretnine

Za preduzeća

 • veći promet
 • veća prodaja/proizvodnja energetski efikasnih i tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije
 • veća dostupnost zelenih tehnologija i rešenja za stambeni sektor

Za životnu sredinu

 • očuvanje dragocenih prirodnih resursa
 • smanjenje zagađenja
 • zdravije okruženje

EBRD je obezbedila sredstva u iznosu od skoro 4,2 milijarde evra, i ovaj program je do sada omogućio da više od 129.000 pravnih i fizičkih lica realizuje svoja ulaganja u oblasti zelene ekonomije, zajednički smanjujući emisiju CO2 za preko sedam miliona tona na godišnjem nivou.

Ko zadovoljava kriterijume prihvatljivosti?

 • Fizička lica vlasnici ili stanari kuće ili stana u kome će prihvatljiva investicija biti realizovana
 • Grupe fizičkih lica, stambene zadruge, udruženja etažnih vlasnika stanova u višeetažnim objektima, ili drugo slično telo koje predstavlja interese stanara
 • Pružaoci usluga, poput kompanija za upravljanje stambenim održavanjem i kompanija za pružanje energetskih usluga (ESCO), koje obezbeđuju održavanje, rad, ugradnju, izgradnju, obnovu ili slične usluge prema ugovoru sa pojedincima i stambenim udruženjima.
 • Prodavci, koji isporučuju i/ili prodaju prihvatljive tehnologije
 • Proizvođači,koji proizvode prihvatljive tehnologije i planiraju održavanje ili širenje ovog dela svoje proizvodnje.

Tehnološki selektor

Tehnologije dostupne na Tehnološkom selektoru su prethodno odobrene i samim tim prihvatljive za finansiranje u okviru GEFF programa, bez bilo kakvog dodatnog odobrenja. Finansiranje je dostupno za osobe koje poseduju ili žive u kući ili stanu u kojem nameravaju da implementiraju prihvatljivu investiciju.

Kriterijumi tehničke prihvatljivosti

Tehnologije za domaćinstva koje zadovoljavaju sledeće standarde energetskih performansi prihvatljive su za finansiranje putem GEFF-a u Srbiji:

 • Energetski efikasni prozori, vrata i zastakljene površine: prenos toplote (U-vrednost)

  • Prozori: ≤1,3 W/m2K
  • Vrata:≤1,3 W/m2K
  • Zastakljene površine:≤1,2 W/m2K

Vodič korak po korak “kako se prijaviti za finansiranje tehnologije“

1. korak – Prijava

Koristite Tehnološki selektor da biste izabrali prihvatljivu opremu i materijale (ili nabavite specifikacije proizvođača koji potvrđuju minimalne zahteve za efikasnost) i kreirajte Sertifikat prihvatljivosti. Odštampajte ga, sačuvajte na svom uređaju ili zapišite broj Sertifikata tako da ga možete pogledati u Tehnološkom selektoru.

Pribavite profakturu od svog lokalnog prodavca/distributera za izabrane tehnologije. U profakturi treba da bude navedeno sledeće: (i) svaka konkretna vrsta tehnologije koja se finansira i njena cena; (ii) troškovi instalacije za svaku tehnologiju koja će biti instalirana

Popunite Obrazac za prijavu od vaše izabrane partnerske finansijske institucije i podnesite ga zajedno sa gore navedenim dokumentima.

2. korak – Provera prihvatljivosti i isplata

Partnerska finansijska institucija će proceniti da li ste prihvatljivi za finansiranje u okviru GEFF-a, vašu kreditnu sposobnost u skladu sa njenim internim standardima i procedurama, i da li su tehnologije u Sertifikatu prihvatljivosti navedene u Tehnološkom selektoru. Nakon pozitivne procene, biće vam dodeljena finansijska sredstva za kupovinu tehnologije koju ste izabrali.

3. korak – Ugradnja tehnologije 

Dogovorite ugradnju tehnologije. Preuzmite fakturu i dokaz o uplati, kao i sve sertifikate za instalaciju/sertifikate o odobrenju za radove (ako je potrebno), tako da ih možete podneti kada zatražite verifikaciju.

4. korak – Verifikacija i podsticaj

Nakon ugradnje vaše tehnologije, popunite Zahtev za verifikaciju  koji možete dobiti od vaše izabrane partnerske finansijske institucije i podnesite ga lokalnoj ispostavi zajedno sa prikupljenim dokumentima koji su navedeni u prethodnom koraku. GEFF-ov tim će potvrditi da je ova tehnologija instalirana, a takođe možete da očekujete našu posetu i potvrdu na licu mesta.

Nakon uspešne verifikacije, partnerska finansijska institucija će izvršiti uplatu podsticaja za ulaganje na vaš račun. Vaš projekat bi zatim mogao da postane jedna od GEFF-ovih priča o uspehu.